Doelstellingen

Doelstellingen:
• Een volwaardige, zelfbewuste, waardige en ontspannen deelname van senioren aan de samenleving te bevorderen.
• Zowel materiële als immateriële collectieve belangen van senioren in het algemeen en van zijn leden in het bijzonder te behartigen.
• Zowel materiële als immateriële individuele belangen van zijn leden behartigen
• Het ontplooien van activiteiten die de volwaardige participatie van senioren bevorderen

Wij trachten deze doelen te bereiken door het:
• Verlenen van diensten en behartigen van individuele belangen van de leden.
• Collectieve belangenbehartiging van senioren.
• Vertegenwoordigen van belangen van senioren bij overheden en andere instanties.
• Samenwerken met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel.
• Organiseren van sociaal – culturele activiteiten.
• Aanwenden van andere wettige middelen.

 

Waarom een beleidsplan?

Een goed beleidsplan is een onmisbaar instrument voor onze vereniging. Het is de rode draad voor de organisatie.

Hoe verwezenlijk je de missie- en visie?
Wat zijn de kernopdrachten?
Welke doelstellingen willen we bereiken?
Welke acties moeten we hiervoor ondernemen?
Hoe beheren we de vereniging en welke middelen zullen we hiervoor inzetten?
Een goed beleidsplan giet de antwoorden op deze vragen in één overzichtelijk plan.

Onze nieuwe afdeling gaat nu in 2023 een nieuw beleidsplan schrijven, met als uitgangspunt het beleidsplan van KBO Brabant. Op de ALV van 2024 zal deze gepresenteerd worden. Het beleidsplan van KBO Cuijk Centrum en KBO Cuijk Noord zal tevens als uitgangspunt genomen worden.

Beleidsplan_KBOCC_2018_-_2022

Beleidsplan KBO Cuijk Noord 2019 -2024 Beleidsplan_seniorenvereniging

 

Huishoudelijk reglement Senioren Cuijk versie 6

 

Peter Schouten, voorzitter

Johan van Hoof, secretaris

Will Ariaens, penningmeester

Riky van Pinxteren, ledenadministratie

Ida Thijssen, bestuurslid

Jos Hoedemaker, coördinator locaties

Koosje Mannem, bestuurslid

Martien Peters, pr & publiciteit, webbeheer

Karin v.d. Cruijsen, bestuurslid activiteiten