Wij respecteren de wet AVG, wat betreft het publiceren van foto’s en video’s!

 

Bijna iedereen maakt foto’s en filmpjes. Staan hier andere mensen op, dan kan dit hun privacy aantasten. Zeker als de beelden bijvoorbeeld op internet terechtkomen. Foto’s en filmpjes maken en publiceren mag daarom niet zomaar. Zodra mensen herkenbaar in beeld komen, zijn het persoonsgegevens. En dan geldt de privacywet. Het maakt hierbij wel verschil wie een foto of filmpje maakt en wat diegene ermee doet.
Maakt iemand foto’s en filmpjes puur voor eigen/privé gebruik? Dan geldt de privacywet niet.Worden de foto’s en filmpjes daarentegen in bredere kring gedeeld, bijvoorbeeld op social media, dan is er wel degelijk een grondslag uit de privacywet vereist.
Uitgezonderingen  zijn ook foto’s of filmpjes, die het algemeen belang kunnen dienen.
Als er een bepaalde activiteit door ons georganiseerd wordt, zullen we daarom eerst toestemming vragen of er gefotografeerd of gefilmd mag worden en of we deze mogen publiceren op onze website en Facebook.
Wij danken u voor uw begrip.
 

 

De wet bescherming persoonsgegevens (AVG) is sinds 2018 van toepassing
 

Nieuwjaarsborrel 17 januari 2024
Voor de 2de keer organiseerde Senioren Cuijk ipv de Ontmoetingsdag de Nieuwjaarsborrel in het Doehuis.
Een kleine 50 mensen namen de gelegenheid om het bestuur en medeleden te ontmoeten en te proosten op het nieuwe jaar.
Jan Kersten zorgde met zijn muziek voor de vrolijke noot en onder het genot van een hapje en een drankje werd er gedanst, gezongen, maar vooral veel gepraat.
Jammer dat van onze 800 leden er maar 50 zijn gekomen, we hadden het graag anders gezien en meer mensen de hand geschud. Misschien volgend jaar???
Riky

 

 
PALLIATIEVE ZORG THEMA 14 december 2022 in de Mfa De Valuwe
Deze zeer interessante lezing werd verzorgd door Dr. Koosje van der Horst, voor-malig huisarts en bestuurslid van de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Sint Anthonis.
Ruim 30 senioren hebben deze presentatie bijgewoond en als zeer leerzaam ervaren. Er werden veel vragen gesteld over dit moeilijke onderwerp. Het is toe te juichen dat er geen taboesfeer meer heerst over dit onderwerp, getuige deze bijeenkomst.