Kom Bij Ons!

Op deze website proberen wij u zoveel mogelijk informatie te geven, dat het welzijn van de senioren kan

bevorderen. U kunt veel informatie vinden op de diverse pagina’s en wensen u veel leesplezier.

Ontmoeting staat voorop
Ontmoet u graag mensen?
Bent u op zoek naar leerzame en/of ontspannende activiteiten hier in de omgeving?
Zet u uw talenten graag in voor vrijwilligerswerk?

 

 

 

Dan bent u bij ons, Senioren Cuijk, aan het juiste adres!
Wij zijn bovendien aangesloten bij de koepelvereniging KBO-Brabant, die zorgt voor de onderlinge verbinding, ondersteuning en extra voordeel. Met 120.000 leden is het de grootste in Brabant. Vanaf 50 jaar kunt u bij ons al lid worden!
Veel voordelen voor minder dan 25 euro per jaar
Voor dit bedrag kunt u het volgende verwachten:
• Ontmoeting via tal van activiteiten georganiseerd door onze lokale vereniging
• Gratis praktische hulp en advies op velerlei gebied: bijvoorbeeld bij uw juridische problemen, het invullen van uw belastingformulier of voor uw vragen over geschikt wonen
• Interessante mogelijkheden voor vrijwilligerswerk (na gedegen opleiding): hulp en advies bieden aan andere leden, mee-besturen en mee-organiseren
• Kortingen op (zorg)verzekeringen en via de webshop Onsledenvoordeel
• Elke maand het informatieve ledenmagazine Ons in uw brievenbus, inclusief onze eigen lokale nieuwsbrief het Onder-ONSje.
• Belangenbehartiging door KBO-Brabant op provinciaal en landelijk niveau voor 50+ers: pensioenen, wonen/zorg, mobiliteit, welzijn
En krijg zelfs uw contributie terug als…
… u een aanvullende zorgverzekering via de collectiviteit van KBO-Brabant heeft bij VGZ of CZ. Dan krijgt u ieder jaar weer uw lidmaatschap vergoed!

Lid worden? Kom Bij Ons!
Neem een kijkje op onze eigen website www.seniorencuijk.nl en op de website van KBO-Brabant www.kbo-brabant.nl om een indruk te krijgen. Bij KBO-Brabant staat bovendien relevante informatie over de zorgverzekeringen van VGZ en CZ. Maar u mag natuurlijk altijd bellen of mailen met ons, onze contactgegevens zijn: leden@seniorencuijk.nl U bent van harte welkom!
Senioren Cuijk is een bloeiende vereniging met 800 leden met een enthousiast bestuur en vele vrijwilligers, die zich inzetten om de vele reguliere en thematische activiteiten te organiseren.

 

De bestuursleden worden gekozen door de AV, maar we hebben ook leden nodig, die plaats willen nemen in diverse commissies, zoals bijvoorbeeld de activiteitencommissie, die we op willen gaan starten. Deze vrijwilligers worden niet gekozen, maar benoemd door het bestuur.
Spreekt het u aan om toe te treden tot het bestuur of een commissie? U bent van harte welkom, met uw talenten en kennis!

Informatie: secretaris@seniorencuijk.nl

 

 

 

Wij werken nauw samen met de overkoepelende organisatie  Welzijn Ouderen Cuijk, op het gebied van “vrijwillige ouderenadvisering”, “belastingservice”, “administratieve ondersteuning” en “cliëntondersteuners”. Deze diensten worden uitgevoerd door de VBOB/KBO opgeleide vrijwilligers. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Welzijn Ouderen Cuijk.

 

Sociom zet mensen in hun kracht, herkent talenten en brengt ze in beweging. Wij geven aandacht en advies en bieden ondersteuning bij problemen. Wij omarmen burgerinitiatieven en versterken deze met de kwaliteiten van sociaal werk.  Sociom is actief in voor specifieke doelgroepen (jongeren, senioren, vluchtelingen), is actief op gebied van maatschappelijk werk, inburgering, buurtbemiddeling, vrijwilligersbemiddeling, wonen, welzijn en zorg, buurtwerk, dagbesteding enzovoort.


 

Onze activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats in de volgende buurthuizen:

 

’t Fort

MFA

Het Doehuis

De Nielt

Als u de website van deze wijkaccomodaties wilt bezoeken,druk dan op de afbeeldingen.

Bezoek onze activiteitenpagina!

 

 

 

U kunt naar de betreffende websites, als u op het icoontje drukt

Nieuws van het RIVM, omtrent het coronavirus

 

Het nieuws

 

Het weer in Cuijk

 

Buienradar

 

 

De adverteerders in ons verenigingsblad het “onder-ONSje”, dat 11 keer per jaar verschijnt met een oplage van 650 stuks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht u ook willen adverteren en met het logo op onze website staan? Neem dan contact met ons op.