Wij zijn een bloeiende vereniging met een enthousiast bestuur en vele vrijwilligers, die zich inzetten om de vele reguliere en thematische activiteiten te organiseren.
Wij bieden leden een gevarieerd aanbod aan activiteiten om zich te ontspannen en nieuwe contacten te leggen.
Tevens hebben wij veel aandacht voor het behartigen van de belangen van onze leden. U kunt een beroep doen op ouderen adviseurs, cliëntondersteuners en belastinginvullers.
Uiteraard zijn nieuwe leden van harte welkom en kunnen zich op deze website aanmelden, indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

Onze vereniging heeft ruim 800 leden. Als seniorenvereniging werken wij mee op gebied van welzijn, wonen en zorg. We bieden gezellige activiteiten, dagtochten en reizen aan. Wij willen meerdere mensen op meerdere terreinen inzetten. De bestuursleden worden gekozen door de ALV, maar we hebben ook leden nodig, die plaats willen nemen in diverse commissies, zoals bijvoorbeeld de activiteitencommissie, die we op willen gaan starten. Deze vrijwilligers worden niet gekozen, maar benoemd door het bestuur.
Spreekt het u aan om toe te treden tot het bestuur of een commissie? U bent van harte welkom, met uw talenten en kennis!

Informatie: secretaris@seniorencuijk.nl

Op deze website proberen wij u zoveel mogelijk informatie te geven, dat het welzijn van de senioren kan

bevorderen. U kunt veel informatie vinden op de diverse pagina’s en wensen u veel leesplezier.

Het bestuur

 

 

 

 

 

 


E-mail adressen leden gevraagd

 

Wij werken nauw samen met de overkoepelende organisatie  Welzijn Ouderen Cuijk, op het gebied van “vrijwillige ouderenadvisering”, “belastingservice”, “administratieve ondersteuning” en “cliëntondersteuners”. Deze diensten worden uitgevoerd door de VBOB/KBO opgeleide vrijwilligers. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Welzijn Ouderen Cuijk.

 

Sociom zet mensen in hun kracht, herkent talenten en brengt ze in beweging. Wij geven aandacht en advies en bieden ondersteuning bij problemen. Wij omarmen burgerinitiatieven en versterken deze met de kwaliteiten van sociaal werk.  Sociom is actief in voor specifieke doelgroepen (jongeren, senioren, vluchtelingen), is actief op gebied van maatschappelijk werk, inburgering, buurtbemiddeling, vrijwilligersbemiddeling, wonen, welzijn en zorg, buurtwerk, dagbesteding enzovoort.


 

Onze activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats in de volgende buurthuizen:

 

’t Fort

MFA

Het Doehuis

De Nielt

Als u de website van deze wijkaccomodaties wilt bezoeken,druk dan op de afbeeldingen

Bezoek onze activiteitenpagina!

 info@seniorencuijk.nl


U kunt naar de betreffende websites, als u op het icoontje drukt

Nieuws van het RIVM, omtrent het coronavirus

 

Het nieuws

 

Het weer in Cuijk

 

Buienradar

 

Het volgend onder-ONSje verschijnt

rond 28 augustus

 

 

 

De adverteerders in ons verenigingsblad het “onder-ONSje”, dat 11 keer per jaar verschijnt met een oplage van 650 stuks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht u ook willen adverteren en met het logo op onze website staan? Neem dan contact met ons op.