Wij zijn een bloeiende vereniging met een enthousiast bestuur en vele vrijwilligers, die zich inzetten om de vele reguliere en thematische activiteiten te organiseren.
Wij bieden leden een gevarieerd aanbod aan activiteiten om zich te ontspannen en nieuwe contacten te leggen.
Tevens hebben wij veel aandacht voor het behartigen van de belangen van onze leden. U kunt een beroep doen op ouderen adviseurs, cliëntondersteuners en belastinginvullers.
Uiteraard zijn nieuwe leden van harte welkom en kunnen zich op deze website aanmelden, indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

 

 

 

 

 

De algemene ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op woensdag 15 maart in ‘t Fort.

De ALV is het hoogste bestuursorgaan van een vereniging.
Een algemene ledenvergadering is een bijeenkomst waar alle leden mogen meepraten en meebeslissen over het gevoerde en toekomstige beleid van het bestuur van de vereniging.
Dit houdt in dat de grote, bepalende beslissingen worden genomen door de ALV. Hierdoor bepalen de leden dus wat er in grote lijnen met de vereniging gebeurt. Het bestuur neemt de dagelijkse besluiten, omdat het simpelweg onmogelijk is om het alle leden van de vereniging te betrekken bij het maken van deze alledaagse besluiten. Maar de ALV beslist onder andere mee over de statuten, het benoemen en (de)chargeren van bestuurders, de inhoud van het huishoudelijk reglement en het goed- of afkeuren van financiële (bewijs)stukken.

Wist u dat u zich voor een bestuursfunctie kunt opgeven tot een half uur voor de aanvang van de ALV bij onze secretaris? Momenteel is er nog een plaats in het bestuur vacant. Met name de activiteiten dienen de nodige aandacht te krijgen van het nieuw te kiezen bestuurslid.

Onze vereniging heeft ruim 800 leden. Als seniorenvereniging werken wij mee op gebied van welzijn, wonen en zorg. We bieden gezellige activiteiten, dagtochten en reizen aan. Wij willen meerdere mensen op meerdere terreinen inzetten. De bestuursleden worden gekozen door de ALV, maar we hebben ook leden nodig, die plaats willen nemen in diverse commissies, zoals bijvoorbeeld de activiteitencommissie, die we op willen gaan starten. Deze vrijwilligers worden niet gekozen, maar benoemd door het bestuur.
Spreekt het u aan om toe te treden tot het bestuur of een commissie? U bent van harte welkom, met uw talenten en kennis!

Informatie: secretaris@seniorencuijk.nl

Digitale stukken voor de Algemene Vergadering van 15 maart:

functieprofielen bestuursleden Senioren Cuijk Versie 4 31-01-2023

Huishoudelijk Reglement Senioren Cuijk versie 7 23-01-2023

Rooster van aftreden Senioren Cuijk

agenda Algemene Vergadering 2023

JAARVERSLAG 2022

Verslag ALV 2022 vindt u in nieuwsbrief maart 2022 https://www.seniorencuijk.nl/files/2022/03/nb1.pdf

 

Op deze website proberen wij u zoveel mogelijk informatie te geven, dat het welzijn van de senioren kan

bevorderen. U kunt veel informatie vinden op de diverse pagina’s en wensen u veel leesplezier.

Het bestuur

 

Verzoek van onze ledenadministratie
Onze ledenadministrateur Riky, wil graag dat onze ledenadministratie zo volledig mogelijk is ingevuld. Helaas ontbreekt van ruim de helft van de leden het e-mailadres en in het bestand zitten ook nog eens verkeerde e-mailadressen. Deze adressen zijn belangrijk, als er spoedberichten zijn, denk bijvoorbeeld aan afgelastingen tijdens vernieuwde corona maatregelen, enzovoort. Riky hoopt dus 800 mails te ontvangen, die ze dan ook nog eens moet gaan verwerken. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden, dan weet Riky van wie het e-mailadres afkomstig is! leden@seniorencuijk.nl
We wensen Riky veel succes!
 

 

Graag aandacht voor de volgende punten uit onze agenda

Tafeltennissen in gymzaal de Wingerd

Vanaf 24 februari maandelijks jeu de boules

Meer informatie vindt u bij de activiteiten

 

Om  alvast te noteren:  bijeenkomsten KBO-Brabant in De Nielt op 16 en 23 maart

http://www.seniorencuijk.nl/2023/01/04/16-maart-in-de-nielt-buurtwonen/ 

http://www.seniorencuijk.nl/2023/01/04/dialoog-bijeenkomst-de-nielt/

Bedevaart Beauraing

http://www.seniorencuijk.nl/2023/01/04/meerdaagse-bedevaart-beauraing/


E-mail adressen leden gevraagd

 

Wij werken nauw samen met de overkoepelende organisatie de SWOC, Stichting Welzijn Ouderen Cuijk, op het gebied van “vrijwillige ouderenadvisering”, “belastingservice”, “administratieve ondersteuning” en “cliëntondersteuners”. Deze diensten worden uitgevoerd door de VBOB/KBO opgeleide vrijwilligers. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van SWOC.

 

Sociom zet mensen in hun kracht, herkent talenten en brengt ze in beweging. Wij geven aandacht en advies en bieden ondersteuning bij problemen. Wij omarmen burgerinitiatieven en versterken deze met de kwaliteiten van sociaal werk.  Sociom is actief in voor specifieke doelgroepen (jongeren, senioren, vluchtelingen), is actief op gebied van maatschappelijk werk, inburgering, buurtbemiddeling, vrijwilligersbemiddeling, wonen, welzijn en zorg, buurtwerk, dagbesteding enzovoort.


 

Onze activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats in de volgende buurthuizen:

 

’t Fort

MFA

Het Doehuis

De Nielt

Als u de website van deze wijkaccomodaties wilt bezoeken,druk dan op de afbeeldingen

Bezoek onze activiteitenpagina!

 info@seniorencuijk.nl


U kunt naar de betreffende websites, als u op het icoontje drukt

Nieuws van het RIVM, omtrent het coronavirus

 

Het nieuws

 

Het weer in Cuijk

 

Buienradar

 

Weer een mooi verhaal van onze oud bestuurder Jan van Gils

Vlierbes, Vicks en Levertraan

Wilt u het lezen? Even op de foto drukken

 

 

De adverteerders in ons verenigingsblad het “onder-ONSje”, dat 11 keer per jaar verschijnt met een oplage van 650 stuks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht u ook willen adverteren en met het logo op onze website staan? Neem dan contact met ons op.