Wij zijn een bloeiende vereniging met een enthousiast bestuur en vele vrijwilligers, die zich inzetten om de vele reguliere en thematische activiteiten te organiseren.
Wij bieden leden een gevarieerd aanbod aan activiteiten om zich te ontspannen en nieuwe contacten te leggen.
Tevens hebben wij veel aandacht voor het behartigen van de belangen van onze leden. U kunt een beroep doen op ouderen adviseurs, cliëntondersteuners en belastinginvullers.
Uiteraard zijn nieuwe leden van harte welkom en kunnen zich op deze website aanmelden, indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

 

Op deze website proberen wij u zoveel mogelijk informatie te geven, dat het welzijn van de senioren kan bevorderen. U kunt veel informatie vinden op de diverse pagina’s en wensen u veel leesplezier.

Het bestuur

Hoera! onze Nieuwsbrief heeft een nieuwe naam. Deze verschijnt eind juni!

Deze is al te lezen op onze pagina Nieuwsbrieven

 

Wij werken nauw samen met de overkoepelende organisatie de SWOC, Stichting Welzijn Ouderen Cuijk, op het gebied van “vrijwillige ouderenadvisering”, “belastingservice”, “administratieve ondersteuning” en “cliëntondersteuners”. Deze diensten worden uitgevoerd door de VBOB/KBO opgeleide vrijwilligers. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van SWOC.

 

Sociom zet mensen in hun kracht, herkent talenten en brengt ze in beweging. Wij geven aandacht en advies en bieden ondersteuning bij problemen. Wij omarmen burgerinitiatieven en versterken deze met de kwaliteiten van sociaal werk.  Sociom is actief in voor specifieke doelgroepen (jongeren, senioren, vluchtelingen), is actief op gebied van maatschappelijk werk, inburgering, buurtbemiddeling, vrijwilligersbemiddeling, wonen, welzijn en zorg, buurtwerk, dagbesteding enzovoort.


 

Onze activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats in de volgende buurthuizen:

 

’t Fort

MFA

Het Doehuis

De Nielt

Als u de website van deze wijkaccomodaties wilt bezoeken,druk dan op de afbeeldingen

 

Bezoek ons ook op Facebook

 

Bezoek onze activiteitenpagina!

 Extra aandacht voor de volgende activiteiten:

 

 

info@seniorencuijk.nl


U kunt naar de betreffende websites, als u op het icoontje drukt

Nieuws van het RIVM, omtrent het coronavirus

 

Het nieuws

 

Het weer in Cuijk

 

Buienradar