EEN SENIORENVERENIGING IN CUIJK

Wordt lid van onze afdeling. Het is meer dan de moeite waard.

Senioren Cuijk is een belangenvereniging voor alle 50 plussers!

 Onze afdeling zorgt in Cuijk voor velerlei activiteiten op het gebied van cultuur, educatie, ontmoeting, sport en zingeving. Ook worden uw belangen op lokaal niveau behartigd richting gemeente en overige instanties. Dit alles in nauwe samenwerking met de Stichting Welzijn Ouderen Cuijk (SWOC).
Heeft deze informatie Uw interesse gewekt? Bijgaand ons “Aanmeldingsformulier”. Nadat het volledig ingevulde formulier bij ons is retour ontvangen wordt uw lidmaatschap geactiveerd en kunt u gebruik maken van het volledige KBO-pakket.

 
Wat hoort er bij uw lidmaatschap?

Deelname aan activiteiten op het gebied van ontspanning, sport, cultuur, zingeving en educatie
Uitdagende en inspirerende mogelijkheden voor vrijwilligerswerk
Hulp van vrijwillige ouderenadviseurs, belastinghulpen, cliëntondersteuners, thuisadministrateurs, juridische helpdesk en Wlz team
Toegang tot onze datingsite Groet & Ontmoet
Tien keer per jaar het magazine Ons
Belangenbehartiging voor u als senior op landelijk, provinciaal en lokaal niveau, met name op het gebied van wonen & zorg, pensioenen en mobiliteit (CBR, verlengen rijbewijs!)
Voordelige stroom- en gastarieven direct uit Nederlandse bron via onze partner Energiebesteding
Voordelige aanbiedingen via onze webshop Ons ledenvoordeel
Collectiviteitskorting op zorgverzekeringen van VGZ en eventuele teruggave contributie
Collectiviteitskorting op verzekeringen van Centraal Beheer
Ledenpas, waarmee u korting krijgt bij lokale bedrijven
Korting op uw medische keuring voor het rijbewijs

Word ook lid van KBO-Brabant!

U kunt zich aanmelden via de onderstaande link.

Lid worden betekent dat u lid wordt van de lokale KBO-vereniging “Senioren Cuijk” én de koepelvereniging KBO-Brabant. De lokale vereniging bepaalt de eigen contributie, deze is minder dan 25 euro.

Voordeel via verzekering bij VGZ!

Sluit u een aanvullende verzekering af bij VGZ via het collectief van KBO-Brabant? Dan krijgt u het lidmaatschap van KBO-Brabant vergoed tot een maximum van 25 euro per verzekerde. Een extra reden om lid te worden dus!

 

 

 

Aanmeldingsformulier

of neem contact op met onze ledenadministratie

leden@seniorencuijk.nl


Senioren Cuijk is een afdeling van:


Vanaf 1 december 2011 zijn verenigingen wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat informatie over opzeggen van het lidmaatschap eenvoudig te raadplegen is.
Beëindigen lidmaatschap
U kunt uw lidmaatschap op elk gewenst moment beëindigen.
Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen stuurt u een brief met uw ledenpas naar de ledenadministratie met vermelding van de datum van beëindiging.
Na ontvangst van deze schriftelijke melding en uw ledenpas wordt uw lidmaatschap beëindigd.