3 januari 2024

Voorzorgcirkels Cuijk

Voorzorgcirkels in Land van Cuijk

Eventjes voor de buurman het afval buiten zetten, de buurvrouw naar een afspraak brengen of samen een boodschap doen met een buur die slecht ter been is. Het klinkt allemaal vanzelfsprekend; het is een kleine moeite om naar elkaar om te kijken. Veel mensen willen graag voor elkaar klaar staan maar hulp vragen is voor velen een drempel. Een voorzorgcirkel helpt hierbij.
Wat is een Voorzorgcirkel?
Een voorzorgcirkel is een cirkel van inwoners die dicht bij elkaar wonen: in dezelfde straat of complex. Iedereen kan mee doen, van jong tot oud en helpt elkaar met praktische hulp zoals een boodschap doen, samen koffie drinken, een klusje in huis, iemand helpen met de computer, of de hond uitlaten. Op deze manier krijgt iedereen de hulp die nodig is en leer je elkaar als buurtbewoners beter kennen.
Hoe werkt het?
Een Voorzorgcirkel start met een gezellige bijeenkomst met belangstellenden. De vraag die tijdens zo’n bijeenkomst centraal staat: “Hoe kunnen we er voor elkaar zijn?”. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgelegd wat een voorzorgcirkel is en wordt er geïnventariseerd wat iedereen graag zou willen doen voor een ander. En óók: of jij zelf nu al een vraag hebt, die je niet op eigen kracht kan oplossen. Twee verbinders uit de cirkel gaan vraag en aanbod matchen. Zij ontvangen privé de aanvragen van mensen uit de buurt en hebben korte lijnen met professionals als de vraag niet door de cirkel opgepakt kan worden. Zo wordt de onderlinge verbondenheid tussen buurtbewoners versterkt en geeft het de mogelijkheid ieders kennis, wijsheid en vaardigheden te benutten. Het maakt het stellen van vragen makkelijker omdat je weet dat buren voor je klaar staan!
Belangrijk
Als je een aanbod doet, behoud je altijd de vrijheid om te laten weten als het je niet uitkomt op dat moment. De ervaring leert dat er vaak een andere buur beschikbaar is. Zo zorgen we met meerdere buren voor elkaar waardoor de belasting minder groot wordt en creëren we, ook uit voorzorg,  voor iedereen een zorgzame buurt.
Doe je mee?
Heb je belangstelling om zo’n cirkel in jouw straat op te zetten? Of heb je er vragen over? Neem dan contact op met Mirthe Verberkt van Sociom, telefoonnummer 06-89973501. Of stuur een mail naar mirtheverberkt@sociom.nl.

De organisaties Welzijn Ouderen, KBO, Sociom, Pantein en Mooiland ondersteunen de opzet van voorzorgcirkels.