18 november 2023

Palliatieve zorg bijeenkomst

Leden Senioren Cuijk,

In deze tijd van verkiezingsdebatten, wordt ook vaak de groeiende groep ouderen die behoefte hebben aan zorg en het grote tekort aan voldoende opvang plekken voor deze mensen benoemd.
Een van de veel genoemde oplossingen voor dit probleem is, dat men dan maar langer thuis moet blijven, en dat de mantelzorgers maar moeten inspringen. Het langer thuis zijn resulteert er ook in dat verhoudingsgewijs er dus ook meer mensen thuis ziek zijn  en  er soms genezing niet meer mogelijk is. Dan richt de medische zorg zich op het verminderen van de klachten. Dat in het kort is palliatieve zorg.
Binnen deze zorg bestaat ook de palliatieve sedatie en euthanasie. In principe zouden wij daar vroeg of laat allemaal een keer als patiënt of mantelzorger mee maken kunnen  krijgen.
Als u meer over deze fase in het leven van mensen wilt weten, nodigen wij u uit op de komende thema middag op:

14 december in de MFA   Valuwe ! te  Cuijk Aanvang  14 uur

Dr. Koosje van der Horst, voormalig huisarts en bestuurslid van de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg St Anthonis zal op leerzame en onderhoudende wijze u bekend maken met deze materie.

Een berichtje van uw deelname naar info @seniorencuijk.nl wordt op prijs gesteld

Bestuur Senioren Cuijk