5 juli 2023

Overlijden Huub door KBO Cluster

Beste Huub,

We hebben veel van je geleerd,

behalve hoe we je moeten missen.

 

In memoriam Huub Koot

17 juli 1937 – 29 juni 2023

Onderstaande tekst is tijdens de uitvaartdienst door Jan van Vegchel – de voorzitter van KBO Cluster Cuijk e.o – uitgesproken.

Wij brengen een laatste groet aan Huub.

Huub die bijna 25 jaar actief is geweest binnen de seniorenorganisatie in de toenmalige gemeente Cuijk.

je weet pas wat je hebt als je het had”

je weet pas wat je mist als het er niet meer is”.

Wij kennen Huub als een man die opkwam voor de belangen van de senioren en met name de kwetsbare senioren.

Wij kennen Huub als een man die geen moment onbenut liet om aandacht te vragen voor deze belangen.

We kennen Huub als de man die overal fijntjes aangaf hoe belangrijk het was om een team goed opgeleide IBB-ers te hebben ter ondersteuning van de vele moeilijke vraagstukken op gebied van Zorg en Welzijn.

We kennen Huub die zeer bedachtzaam vaak zijn mening gaf

We kennen Huub als de man die ons regelmatig wees op de formele kant van ons werk en op de manier waarop wij dat het beste konden uitvoeren.

We kennen Huub als een goede vertolker van de missie en visie van KBO Brabant

Wij kennen Huub als een vraagbaak.

We kennen Huub als iemand die ondanks zijn toenemende beperkingen toch steeds gedreven deelnam aan de discussies.

Hij was er trots op dat hij ondanks zijn beperkingen toch nog een reële bijdrage kon leveren en mocht leveren in het overleg met het Clusterbestuur, Clusterraad, de projectgroep Wonen – Zorg – Welzijn, de Groep van 30 en vooral niet te vergeten de opgeleide groep belangenbehartigers van de KBO (de IBB-ers.)

We kennen Huub als iemand die met je meedacht

We kennen Huub die behulpzaam was en ook daadwerkelijk veel mensen geholpen heeft bij hun vraagstukken betreffende Zorg en Welzijn.

Huub was er ontzettend trots op dat hij voor al het werk een Koninklijke Onderscheiding mocht ontvangen

Maar…… deze Huub is er niet meer,

Zachtjes is hij weggevlogen

Voorgoed sloot hij, op 29 juni 2023 zijn ogen,

Waarschijnlijk moe gestreden en de nodige pijn geleden

Wat blijft zijn de herinneringen.

Dat worden hele waardevolle dingen.

Ieder zal deze herinneringen bewaren op zijn of haar eigen manier.

Maar terugkijkend op het geheel zeggen wij hardop

Huub, zoals jij het allemaal hebt opgepakt dat was TOP.