27 januari 2023

INLOOPOCHTEND JEU DE BOULES

JEU DE BOULES INLOOPOCHTEND
De herstart van het jeu de boules is bemoedigend te noemen. Op deze ochtend waren ruim 14 personen aanwezig om weer te gaan boulen. Verder waren er ook nog geïnteresseerden , die nu niet konden maar dat zij de volgende keer ook mee wilden doen. Er moeten nog een paar hobbeltjes genomen worden, maar het ziet er naar uit dat we op 24 februari, de laatste vrijdag van de maand februari, weer kunnen gaan spelen. De aanwezige deelnemers krijgen hier nog bericht over. Ook zal het vermeld worden op onze website, Facebook en het onder-ONSje.