5 september 2022

Energietoeslag ouderen

Energietoeslag ouderen – energietoeslag lage inkomens

Komt u in aanmerking voor de energietoeslag van € 800,00 die de overheid uitkeert in verband met de hard gestegen energiekosten?

Voorwaarden en uitzonderingen:

U woont, als senior, in de gemeente Land van Cuijk. U heeft de maand, voordat u de aanvraag doet een laag (gezamenlijk) inkomen. Vraag de energietoeslag aan via het ‘aanvraagformulier éénmalige energietoeslag’ (te vinden op de website van de gemeente Land van Cuijk). Print deze uit en vul het naar waarheid in. Plaats uw handtekening en scan het ingevulde formulier. Scan ook de nodige bewijsstukken: geldig identiteitsbewijs van uzelf (en van uw partner); bewijsstukken van uw inkomen (en van uw partner); het laatste afschrift van uw bankrekening waarop de energietoeslag gestort moet worden met daarop zichtbaar uw rekeningnummer en uw naam. Alle formulieren stuurt u naar gemeente@landvancuijk.nl of u geeft het af bij de receptie van het gemeentehuis in Cuijk.

Wie komt ervoor in aanmerking voor deze energietoeslag?

laag inkomen voor pensioengerechtigden: alleenstaande of alleenstaande ouder vanaf de AOW-leeftijd: € 1.455,67; getrouwd of samenwonend vanaf AOW-leeftijd € 1.971,05 (netto inclusief vakantietoeslag).

Meer informatie vind u op de website van de gemeente Land van Cuijk. Daarop staat een berekening. Op basis van deze berekening is de extra inkomensruimte voor alleenstaande ca € 145,00 per maand en voor een echtpaar ca € 175,00 per maand.

Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd en komt u er niet uit, schroom niet hulp te vragen via Individuele Belangen Behartiging bel de infobalie: 0485 574 440 keuzenummer 1 of mail naar ibb.kboswoc@gmx.com.