20 juni 2022

Energietoeslag ouderen

Energietoeslag ouderen
Energietoeslag lage inkomens
Kom jij in aanmerking voor de energietoeslag van € 800,00 die de overheid uitkeert in verband met de hard gestegen energiekosten?
Voorwaarden en uitzonderingen:
Je woont in de gemeente Land van Cuijk, bent 21 jaar of ouder, hebt een geldig identiteitsbewijs of verblijfvergunning en de maand voordat je de aanvraag doet heb je een laag (gezamenlijk) inkomen.
Vraag de energietoeslag aan via het ‘aanvraagformulier éénmalige energietoeslag’ (te vinden op de website van de gemeente Land van Cuijk). Print deze uit en vul naar waarheid in. Plaats je handtekening en scan het ingevulde formulier. Scan ook de nodige bewijsstukken: geldig identiteitsbewijs van jezelf (en van je partner); bewijsstukken van je inkomen (en van je partner); het laatste afschrift van je bankrekening waarop de energietoeslag gestort moet worden met daarop zichtbaar rekeningnummer en naam. Alle formulieren versturen naar gemeente@landvancuijk.nl of afgeven bij de receptie van het gemeentehuis in Cuijk.
Wie komt ervoor in aanmerking: laag inkomen voor pensioengerechtigden: alleenstaande of alleenstaande ouder vanaf de AOW-leeftijd: € 1.455,67; getrouwd of samenwonend vanaf AOW-leeftijd € 1.971,05 (netto inclusief vakantietoeslag).
Meer informatie vind je website van de gemeente Land van Cuijk. Daarop staat een berekening. Op basis van deze berekening is de extra inkomensruimte voor alleenstaande ca € 145,00 per maand en voor een echtpaar ca € 175,00 per maand.
Heb je de pensioengerechtigde leeftijd en kom je er niet uit, schroom niet hulp te vragen via Individuele Belangen Behartiging bel de infobalie: 0485 574 440 keuzenummer 1 of mail naar ibb.kboswoc@gmx.com.