4 januari 2023

Dialoog bijeenkomst De Nielt

SAMEN BESLISSEN OVER BEHANDELING EN ZORG
Dialoogbijeenkomst
KBO-Brabant vindt het belangrijk dat ondersteuning, zorg en behandeling voor 70-plussers beter aansluit bij wat zij en hun naasten zelf belangrijk vinden. Hiervoor is een goed gesprek met de zorgverlener noodzakelijk. In maart 2023 organiseert KBO-Brabant daarom in de vier regio’s zogenaamde dialoogbijeenkomsten over ‘Samen beslissen’ in samenwerking met artsen en andere zorgverleners.
U bent van harte welkom! Graag per persoon apart aanmelden.

Donderdagmiddag 23 maart 2023 De Nielt, Lavendel 250 in Cuijk
Aanvang 13.30 uur, einde 16.30 uur

Op de website van KBO-Brabant kunt u zich opgeven:www.kbo-brabant.nl/samen-beslissen