17 februari 2023

JEU DE BOULES OP VRIJDAG 24 FEB.

Ook niet-leden zijn welkom. Consumpties voor eigen rekening.

“meedoen is belangrijker dan winnen”