7 februari 2023

NIEUW: Jeu de Boules

We gaan door met Jeu de Boules
De herstart van het jeu de boules is bemoedigend te noemen. Op deze ochtend waren ruim 14 personen aanwezig, die interesse hadden om weer te gaan boulen. Er werd op deze ochtend lekker ontspannen gespeeld, nadat Sjaak Ebben het een en ander had verteld over het spel. Bovendien werd er tussendoor ook nog gezellig koffie gedronken. Er waren nog geïnteresseerden, die op deze ochtend verhinderd waren, maar zij zullen wel de volgende keer aanwezig zijn.
Op 24 februari spelen we weer, kosten deelname 1.50 euro. Consumpties zijn voor eigen rekening. Iedere laatste vrijdag van de maand gaan we spelen. U bent dan om 10 uur welkom in de hal van Amicale op de Galberg, achter de kinderboerderij. Meer informatie? info@seniorencuijk.nl