7 juli 2022

12 september noteren!

De kritiek op de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen #Wtp neemt toe, de trein in Den Haag dendert door alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Op 12 september vindt in de Tweede Kamer het wetgevingsoverleg plaats, afgedwongen door de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie, gesteund door Partij van de Arbeid (PvdA) en GroenLinks.

 

.